مبتکران صافی (فیلتر)

Mobtakeran Filter

تخصصی ترین تولید کننده منسوجات فیلتری در ایران
اولین تولید کننده نانو فیلترهای صنعتی در ایران